chloorlucht in huis

Chloor kent vele nuttige toepassingen in huis, en wordt vaak gebruikt bij de schoonmaak. Vooral als ontsmettingsmiddel heeft chloor zijn nut in het huishouden. Ook in zwembaden wordt chloor gebruikt om te desinfecteren. Te veel chloor inademen kan echter schadelijke gevolgen hebben.

Chloor werkt oxiderend en corrosief. Het veroorzaakt zo een proces van inflammatie in het lichaam. Het inademen van chloor tast onder andere het slijmvlies van de luchtwegen aan. Ook de slijmvliezen van mond en ogen zijn gevoelig voor chloor. Ook het hart kan aangetast geraken.

chloorlucht in huis

Typische symptomen van chloorvergiftiging zijn:

Irritatie van de ogen

Irritatie van de mond

Pijn aan de luchtwegen

Kortademigheid

Hoofdpijn

Duizeligheid

Misselijkheid (en braken)

Lichte hartkloppingen

Symptomen van acute chloorvergiftiging beginnen meestal enkele minuten na de blootstelling.

Wanneer je bij het optreden van deze symptomen meteen naar buiten gaat, verdwijnen de symptomen meestal na enkele minuten. Een meer intense of langdurige blootstelling kan tot permanente schade lijden, veelal aan de longen. Bij een acute maar ernstige blootstelling loop je het risico op een longoedeem of zelfs ARDS (adult respiratory distress syndrome). Op lange termijn komt permanente longschade voor.

Kinderen zijn gevoeliger voor chloorlucht in huis dan volwassenen. Ook mensen die reeds een afwijking of ziekte hebben van het hart of de luchtwegen zijn extra gevoelig.

Bij het gebruik van chloor voor in huis is het aan te raden om steeds beschermende handschoenen te dragen, alsook een beschermingsbril en mondkapje. Zorg steeds voor voldoende verluchting door ramen en deuren te openen. Zo voorkom je een chloorlucht in huis.

Merk je een chloorlucht op in huis? Open meteen ramen en deuren, en verlaat de ruimte tot ze tijd heeft gehad om te verluchten. Draag indien mogelijk ook een beschermend mondkapje en bril.

Chloor kent vele nuttige toepassingen, maar kan snel tot chloorvergiftiging leiden. Een

goede bescherming is dus onontbeerlijk!

Door admin