Ook binnen de gezondheidszorg wordt domotica veelvuldig ingezet. Dit heeft vele voordelen. Zo wordt de werkdruk van de zorgverleners verlaagt, werkt het kostenbesparend en kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen, wat weer ten goede komt aan het levensgeluk. 

Gezondheidszorg domotica: zorg op afstand

Gezondheidszorg domoticaDoor slimme systemen wordt de hulpvrager minder afhankelijk van de hulpgever. Doordat er meer op afstand mogelijk is, scheelt dat veel in reistijd en reiskosten maar ook voor de hulpvrager is het prettiger. Die kan meer zijn eigen leven leiden in een vertrouwde omgeving terwijl er toch de geruststellende gedachte is van zorg in de buurt. Soms is er met letterlijk een druk op de knop contact in geval van nood. Bijvoorbeeld bij een val of een paniekaanval.

Verschillende toepassingen

Mogelijke toepassingen van gezondheidszorg domotica zijn bijvoorbeeld persoonsalarmering maar ook automatische medicatietoediening en beeldbellen. Maar ook dwaaldetectie valt hieronder. Hierdoor wordt Gezondheidszorg domoticavoorkomen dat bijvoorbeeld dementerenden weglopen of verdwalen, met alle gevolgen van dien. Communicatie op afstand maakt zorg op afstand mogelijk en door technologische vooruitgang wordt die steeds beter en ook beter inzetbaar. Vooral voor dwaaldetectie is een goede wifi verbinding essentieel omdat deze met GPS werkt.

Domotica binnen de gezondheidszorg is dus voor alle partijen een vooruitgang.

 

Door admin